Αποφάσεις2021-07-23T13:12:31+03:00

Αποφάσεις

Κατάσχεση από το Δημόσιο – Άμυνα του οφειλέτη

Στο Ν.Δ. 356/1974 «Κώδικας Εισπράξεων Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.)» ορίζονται αναλυτικά οι διαδικασίες που μπορεί να ακολουθήσει το Ελληνικό Δημόσιο για την είσπραξη των οφειλόμενων σ’ αυτό ποσών. Στο άρθρο 2 ορίζεται ότι η είσπραξη των [...]

27 Σεπτεμβρίου, 2016|Categories: Αποφάσεις|
Go to Top