Διαχείριση ακίνητης περιουσίας

Το Γραφείο μας παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες διαχείρισης και ανάπτυξης ακίνητης περιουσίας και συγκεκριμένα:

  • Διενεργούμε τον απαραίτητο έλεγχο τίτλων, βαρών και της εν γένει νομικής κατάστασης του ακινήτου.

  • Παριστάμεθα κατά την υπογραφή των συμβολαίων αγοραπωλησίας.
  • Προστασία εμπραγμάτων δικαιωμάτων.
  • Αγοραπωλησία ακινήτων.
  • Εγγραφή προσημείωσης υποθήκης.
  • Δηλώσεις και Αγωγές ενώπιον του Κτηματολογίου.