Διαχείριση υποθέσεων Ελλήνων εξωτερικού

To γραφείο μας αναλαμβάνει τη διαχείριση της ακίνητης περιουσίας σας (πώληση, μίσθωση, είσπραξη ενοικίων και κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό του ιδιοκτήτη, υποβολή φορολογικών δηλώσεων για εισοδήματα ενοικίων, δηλώσεις των ακινήτων στο κτηματολόγιο κ.λ.π).

Επιπλέον αναλαμβάνουμε πάσης φύσεως υποθέσεις αστικού και κληρονομικού δικαίου (αγωγές απόδοσης του μισθίου και διαταγές απόδοσης μισθίου κατά δυστροπούντων μισθωτών, αποδοχή κληρονομιάς, αγωγή διανομής ή συμβολαιογραφικές πράξεις διανομής της κληρονομιαίας περιουσίας στην Ελλάδα).