Μεταφράσεις εγγράφων

Το δικηγορικό μας γραφείο παρέχει επίσημες μεταφράσεις ιδιωτικών και δημοσίων εγγράφων. Οι μεταφράσεις μπορούν να αφορούν ξενόγλωσσα έγγραφα που απαιτείται να μεταφραστούν στην ελληνική γλώσσα, αλλά και αντίστροφα, έγγραφα στην ελληνική γλώσσα που πρέπει να μεταφραστούν επίσημα σε κάποια άλλη γλώσσα.

Οι γλώσσες από και προς τις οποίες παρέχονται μεταφράσεις από το γραφείο μας είναι οι εξής :

  • Αγγλικά
  • Γερμανικά