Συμβουλευτική – Νομική υποστήριξη – Διαμεσολάβηση

Σε όλους τους προαναφερόμενους τομείς παρέχουμε συμβουλευτική νομική υποστήριξη με στόχο μας το όφελος του πελάτη προκειμένου να αποφευχθεί η χρονοβόρα και δύσκολη οικονομικά, στις μέρες μας, προσφυγή στα Δικαστήρια.

Επιπλέον, το γραφείο μας παρέχει διαμεσολάβηση, έναν τρόπο εξωδικαστικής επίλυσης των διαφορών. Τα μέρη προσέρχονται στη διαδικασία εκουσίως συνοδευόμενα από τους δικηγόρους τους και με τη βοήθεια του ανεξάρτητου και αμερόληπτου Διαμεσολαβητή, διαπραγματεύονται και επιδιώκουν την επίλυση της διαφοράς τους με συμφωνία η οποία περιλαμβάνεται στο Πρακτικό της Διαμεσολάβησης και, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, μπορεί να καταστεί τίτλος εκτελεστός.

Η επιλογή της διαμεσολάβησης, λόγω των ειδικών χαρακτηριστικών της, προσφέρει τα παρακάτω πλεονεκτήματα:

  • Επιλύονται άμεσα οι διαφορές, χωρίς καθυστερήσεις.
  • Διαπραγμάτευση υπό βοήθεια του Διαμεσολαβητή μέσα σε συνθήκες πολιτισμένες.
  • Η διαδικασία καλύπτεται από εχεμύθεια.
  • Συντομότερος χρόνος επίλυσης σημαίνει και χαμηλότερο κόστος επίλυσης.
  • Η συμφωνία επίλυσης της διαφοράς (που περιλαμβάνεται στο Πρακτικό της Διαμεσολάβησης) αποτελεί, υπό προϋποθέσεις, εκτελεστό τίτλο και έχει την ισχύ της δικαστικής απόφασης.
  • Διατηρούνται οι καλές σχέσεις και επεκτείνονται οι συνεργασίες μεταξύ των μερών.