Το γραφείο μας

Εισήλθα το έτος 1988 στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και ειδικότερα στο Τμήμα Νομικής της σχολής Νομικών – Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, από το οποίο αποφοίτησα το έτος 1992.

Μετά την ολοκλήρωση της στρατιωτικής μου θητείας, το έτος 1995, εργάσθηκα ως ασκούμενος Δικηγόρος σε Δικηγορικό γραφείο της Αθήνας.

Το έτος 1996 απέκτησα την Άδεια Ασκήσεως του Δικηγορικού επαγγέλματος και εγγράφηκα ως Δικηγόρος στα μητρώα του Δικηγορικού Συλλόγου της Αθήνας.

Έκτοτε ασκώ επί είκοσι ήδη χρόνια μαχόμενη Δικηγορία, συνεργαζόμενος στο παρελθόν με μεγάλη Δικηγορική εταιρία της Αθήνας και αποκτώντας εμπειρία στον τομέα των εμπορικών συναλλαγών και του πτωχευτικού δικαίου, των συμβάσεων έργου, των νομικών ελέγχων ακίνητης περιουσίας, των αστικών αποζημιώσεων εκ τροχαίων ατυχημάτων, του εργατικού δικαίου και του τραπεζικού δικαίου, έχοντας χειρισθεί τόσο αστικά όσο και ποινικά υποθέσεις μείζονος νομικού και κοινωνικού ενδιαφέροντος.

Κατά την δεκαετία 2004 – 2014 απασχολήθηκα ιδιαίτερα στον τομέα των τραπεζικών επισφαλειών και της ανάκτησης πιστώσεων, αλλά και της αναδιοργάνωσης επιχειρήσεων κατά τον Πτωχευτικό Κώδικα.

Ήδη από το έτος 2014 το Δικηγορικό μου γραφείο έχει οργανωθεί ώστε να καλύπτει όλους τους τούς τομείς του δικαίου, παρέχοντας ποιότητα υπηρεσιών, και δοκιμασμένη τεχνογνωσία στα θέματα της εξειδίκευσής μας.

Η επιστημονική κατάρτιση και η συνεχής ενημέρωση όλων των συνεργατών του γραφείου, σε συνδυασμό με την μακρόχρονη δικαστική, εξωδικαστική και συμβουλευτική εμπειρία, παρέχουν σε όλους τους πελάτες του γραφείου μας τα αναγκαία εχέγγυα της αποτελεσματικής νομικής συνδρομής.

Το γραφείο έχει τη δυνατότητα παροχής ολοκληρωμένων νομικών υπηρεσιών σε όλη την Ελλάδα, καθόσον συνεργαζόμαστε με κατά τόπους Δικηγορικά γραφεία συναδέλφων αλλά και με εξειδικευμένους επαγγελματίες, συμβολαιογράφους, φοροτεχνικούς, λογιστές, δικαστικούς επιμελητές, παρέχοντας ολοκληρωμένο δίκτυο εξυπηρέτησης των πελατών μας σε όλη την Ελληνική Επικράτεια.

Συνεργάτες

ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΚΑΤΩΠΟΔΗ

Δικηγόρος στο Πρωτοδικείο Αθηνών

Απόφοιτος της Νομικής σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, από το οποίο αποφοίτησε το έτος 2008. Διαπιστευμένη διαμεσολαβήτρια, ειδικεύεται σε θέματα Εμπορικού και Τραπεζικού δικαίου.

katopodi@manousaridislawoffice.gr[/fusion_fontawesome]

ΦΩΤΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ

Δικηγόρος

Φοίτησε στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, από το οποίο αποφοίτησε το έτος 2015.
Από την έναρξη της άσκησης του συνεργάζεται με το Δικηγορικό μας γραφείο.

christodoulos@manousaridislawoffice.gr[/fusion_fontawesome]