Τροχαία ατυχήματα – Αποζημειώσεις

Στο γραφείο μας αναλαμβάνουμε τον χειρισμό (συμβουλευτικά και δικαστικά) υποθέσεων σχετικών με:

  • Τροχαία ατυχήματα και αποζημιώσεις.
  • Αποζημιώσεις από σωματικές βλάβες.
  • Αποζημιώσεις λόγω προσβολής προσωπικών δεδομένων.
  • Αποζημιώσεις που πηγάζουν από ιατρικό σφάλμα.
  • Αποζημιώσεις από εργατικά ατυχήματα.