Υπερχρεωμένα νοικοκυριά

Το γραφείο μας αναλαμβάνει υποθέσεις- ζητήματα του δικαίου των καταναλωτών, καθώς και δανειακών οφειλών οι οποίες υπάγονται στο Νόμο Κατσέλη 3869/2010, των υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων, που δεν έχουν πτωχευτική ικανότητα.

Πιο συγκεκριμένα, το γραφείο μας παρέχει ολοκληρωμένες και εξειδικευμένες νομικές υπηρεσίες σε :

  • Ρυθμίσεις οφειλών με δημόσιους φορείς και ασφαλιστικά ταμεία.
  • Κατάρτιση σχεδίου για την εξωδικαστική επίλυση διαφοράς με τράπεζες και λοιπά πιστωτικά ιδρύματα αλλά και με ιδιώτες δανειστές των υπερχρεωμένων νοικοκυριών.
  • Αίτηση στο αρμόδιο Ειρηνοδικείο για τη ρύθμιση της οφειλής σε περίπτωση μερικής ή ολικής αδυναμίας αποπληρωμής.
  • Προστασία της πρώτης κατοικίας και εξαίρεση άλλων περιουσιακών στοιχείων από την ρευστοποίησή τους.
  • Δικαστικές ενέργειες για αναστολή κάθε απόπειρας εκτέλεσης εναντίον του υπερχρεωμένου νοικοκυριού (κατάσχεση, πλειστηριασμός) μέχρι την έκδοση της απόφασης επί της αιτήσεως στο ειρηνοδικείο.